ICARUS HRVATSKA poziva vas na predstavljanje projekta „Oni žive – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse” započetog 2020. u okviru programa Kreativna Europa, koje će se održati 17. rujna 2022. godine u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb) u 11:00 sati.


Projekt se bavi studentskim životom od kraja Drugog svjetskog rata do danas u kontekstu svakodnevnice u studentskim domovima, kulturnih navika i slobodnog vremena studenata, međuljudskih odnosa i odnosa među spolovima, kao i društvenog i političkog angažiranja studenata. Cilj projekta je poticanje studentske populacije da sudjeluje u razumijevanju i zajedničkom kreiranju suvremene umjetnosti, korištenjem arhivskoga gradiva i uključivanjem u participativne umjetničke aktivnosti tijekom rezidencijalnih boravaka umjetnika u studentskim domovima.

Partneri projekta u ovoj će prilici predstaviti da sada realizirane projektne aktivnosti vezano uz prikupljanje i objavu gradiva o studentskom životu, organizaciju umjetničkih rezidencija i izložbi vezanih uz studentske kulturne prakse, objavu priručnika o digitalnom arhiviranju i usmenoj povijesti te najaviti nove programe koji
se u idućim mjesecima planiraju organizirati u Zagrebu (izložbe, radionice i okrugli stolovi na temu studentskog života nekad i sad).

U sklopu projekta otvorene su i digitalne zbirke fotografske građe koja dokumentiraju život studenata, uključujući i onu posvećenu Zagrebu na kojoj su surađivali bivši i sadašnji studenti Sveučilišta u Zagrebu, studentske udruge i sveučilišna tijela.

U programu sudjeluju suradnici projekta iz Doma kulture Studentski grad iz Beograda (Maida Gruden), Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke (Melinda Kostelac), udruge ICARUS Hrvatska (Vlatka Lemić i Tamara Štefanac) i drugi uključeni sudionici.

Priključite se slanjem fotografija iz studentskih dana!

Više informacija o projektu dostupno je na: https://theylive.eu/