O portalu

Portal je osnovan u rujnu 2018. godine s ciljem popularizacije recentnih istraživanja iz domaće i strane humanistike. U međuvremenu, portalu se pridružio veći broj autora okupljenih oko širenja novih saznanja iz znanosti i obrazovanja te pružanja kvalitetnog sadržaja za svakodnevno čitanje. U siječnju 2023. godine vlasništvo nad portalom preuzeo je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

O autorima

Autori su uglavnom povjesničari, arheolozi i povjesničari umjetnosti s interesom za javnu povijest i digitalnu humanistiku te kreativnu metodiku povijesti. Želite li se pridružiti platformi, za dobivanje korisničkog imena i lozinke javite se na info.povcast@gmail.com!

Što objavljujemo?

Objavljujemo recenzije novih knjiga, znanstvenih članaka, neobjavljene radove i intervjue s povjesničarima, promoviramo zanimljive YouTube kanale i događaje te dijelimo kreativne materijale (igre, vježbe, e-knjige, videozapise) za podučavanje u osnovnim i srednjim školama.

UREDNIŠTVO

Magistar povijesti i sveučilišni prvostupnik arheologije. Voditelj ureda Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, tajnik udruge Zrinski konjanici, član Centra za istraživanje Međimurja. Širokog raspona interesa, s naglaskom na kritiku suvremenog društva, crkvenu povijest i prošlost Međimurja.
Diplomirani povjesničar, od 2021. vanjski suradnik, a od 2023. zaposlen na Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Objavio niz znanstvenih i znanstveno-popularnih radova na teme iz srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti. Uz povijest Vojne krajine, kao primarnog područja interesa, bavim se i javnom povijesti te izradom povijesnih karata i rekonstrukcija utvrda.

ZA POVCAST PIŠU

Magistra ranonovovjekovne povijesti i povijesti umjetnosti. Osnivač je, bivši urednik i trenutni web administrator portala Povcast.hr te izvođač kolegija "Digitalna historija" na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorandica je Predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom "Mapiranje društvenoga prizorišta ranomodernog Varaždina" i istraživačkim interesom za digitalnu historiju i historijsku analizu mreža.
Student prve godine diplomskog studija stare povijesti i komparativne književnosti. Najviše me zanimaju povijest staroga i ranoga novog vijeka, teorija historije te povijest i teorija književnosti.
Magistar povijesti. Bavi se (trenutno) rekreativno srednjovjekovnom povijesti, ponajviše bizantskom povijesti.
Student druge godine diplomskog studija povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, smjer - Stari vijek i srednji vijek. Bio član istraživačkog projekta "Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918." Pohađao specijalističku radionicu "Matične knjige Vojne krajine." Znanstveno-istraživački interes širok s naglaskom na povijest istočnojadranskih gradova u srednjem vijeku.
Magistar povijesti (istraživački smjer: Moderna i suvremena povijest). Povjesničarski interes usmjeren na Bliski istok, povijest Rusije, ekonomsku povijest i povijest migracija. Dok ne radim, hobiji su sviranje klavira, trgovanje dionicama, praćenje financijskih tržišta. Nikako manje važno entuzijazam prema moto sportovima.
Franjevac, svećenik, student Poslijediplomskog studija Predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Student diplomskog studija srednjovjekovne povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Najviše se bavim kulturnom i socijalnom poviješću. Pored toga, interes mi je sinologija.
Student 5. godine integriranog studija povijesti i geografije, smjer nastavnički. Interesi obuhvaćaju historijsku imagologiju, devedesete i Balkan. Pored povijesti, slobodno vrijeme ispunjava čitanjem, druženjima i najvažnijom stvari na svijetu, Hajdukom.
Prvostupnik sam povijesti i student diplomskog studija moderne i suvremene povijesti. Najviše me zanimaju politička povijest, intelektualna povijest i ekohistorija. Tematski najviše volim istraživati seljačke pokrete i političke stranke.
Magistra povijesti i edukacije povijesti, diplomirala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom ‘Bruno Bušić - intelektualni profil’. U profesionalnom radu trudi se učenicima osnovne škole Klinča Sela, u kojoj radi kao nastavnica povijesti, pokazati mnoga čudesa prošlosti. U slobodno vrijeme trudi se s vlastitim mužem i djecom iskusiti sva čudesa sadašnjosti.
Magistar povijesti. Proučava Prvi svjetski rat, a posebice ratnu svagdašnjicu austrougarskih vojnika na europskim frontovima. Uz povijest „dugog“ 19. i „kratkog“ 20. stoljeća, osobito ga zanima i ranonovovjekovna vojna povijest (posebice povijesno-fortifikacijski elementi ranonovovjekovnih utvrda Vojne krajine).
Prvostupnik povijesti. Član uredništva časopisa Pro tempore te glavni urednik 17. broja. Istraživački interesi su urbana povijest, (rano)srednjovjekovna povijest hrvatskih zemalja i jugoistočne Europe te povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike.
Magistra povijesti i pedagogije. Asistentica na Katedri povijesti Crkve i patrologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu te vanjska suradnica asistentica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Doktorandica Predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zanima me srednjovjekovna povijest donjeg međurječja Drave, Save i Dunava, srednjovjekovna hagiografija i svakodnevica u europskom srednjem vijeku.
Nastavnica povijesti i latinskoga jezika u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu i studentica 3. godine Poslijediplomskoga studija predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu. Profesor mentor studentima nastavničkog smjera povijesti FFZG.
Magistra edukacije povijesti, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i sveučilišni specijalist europskih studija. Završila ljetnu školu holokausta Yad Vashema u Izraelu. Dobitnica stipendije Jewish Foundation for the Righteous i Veleposlanstva SAD u Hrvatskoj. Nastavnica povijesti u OŠ Darda. Majka troje djece.
Magistar i doktorand srednjovjekovne povijesti. Primarno zanimanje su hrvatska i europska srednjovjekovna povijest, prije svega karolinška epoha, kao i teme shvaćanja srednjovjekovnog razdoblja danas. Uz povijest, zanimanje također obuhvaćaju teorije humanističkih znanosti.
Magistra povijesti umjetnosti i portugalskoga jezika i književnosti, muzejska kustosica. Kad ne radi, u slobodno vrijeme surađuje na izložbama, te istražuje, piše i objavljuje o povijesno-umjetničkim i kulturno-povijesnim temama.
Student treće godine preddiplomskog studija anglistike i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Istraživački interesi su kulturna i društvena povijest "dugog" 19. stoljeća te povijest međuratne Europe.

ZA POVCAST SU PISALI

Rođena sam 16.06.1993. godine u Bjelovaru. Završila sam Opću gimnaziju u Bjelovaru. Trenutno završavam studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (usmjerenje Suvremena povijest). Osim povijesti volim istraživati povijest književnosti i jezika. Obožavatelj sam vintage odjeće i modnih dodataka te volim skupljati stare kuharice. Nakon završetka studija voljela bih naći posao u struci i upisati doktorat.
Student povijesti i kroatologije na Fakultetu hrvatskih studija. Od povijesnih razdoblja zanima ga manje-više sve, ali najveće područje interesa je na 19. i 20. stoljeću. U povijesti voli nepoznato o poznatom i tražiti detalje koji otkrivaju mnogo.
Rođena je1993. u Splitu gdje je završila Prvu jezičnu gimnaziju. Oduvijek ju je zanimala povijest, posebice ona vezana za Novi vijek te "dugo" 19. stoljeće. Diplomirala je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2018. godine, smjer Suvremena povijest. U slobodno vrijeme gleda povijesne dokumentarce kao i hrvatske serijale vezane za povijest kao što su Hrvatski kraljevi i Hrvatske velikane Roberta Knjaza.
Magistra suvremene povijesti. Trenutno radi u HDA. U slobodno vrijeme vodi se poslovicom „tko pjeva, zlo ne misli“. Kad ne pokušava pjevati, čita, piše i razmišlja o povijesti.
Arheolog, povjesničar umjetnosti i likovni kritičar, te borac za građanska i ljudska prava. Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika od 2002. godine. Autor je jedne knjige te više od tristo predgovora, kritika, recenzija, eseja i prikaza u stručnim časopisima i novinama za kulturu.
Mihael Sučić, doktorand povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Autor knjige o povijesti okoliša slavonske Podravine tijekom ranoga novoga vijeka pod nazivom Počeci habsburške Valpovštine. Završio je diplomski studij rani novi vijek na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se povijesti okoliša, ekonomskom povijesti i socijalnom povijesti.
Magistar povijesti i geografije. Nakon završenog studija radi kao nastavnik u osnovnim školama i kao profesor u srednjoj školi. Područja od najvećeg interesa su: društvena povijest, povijest Osmanskog Carstva i Prvi svjetski rat.
Magistra povijesti i povijesti umjetnosti s posebnim osvrtom na pomalo nespojive suvremenu hrvatsku povijest i umjetnost baroka u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zaposlena u Muzeju Slavonije.
Magistar moderne i suvremene povijesti. Trenutno pohađa jednogodišnji magisterij iz Komparativne historije na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (CEU). (Zlo)upotrebljava povijest na svakodnevnoj bazi.