Umjetna inteligencija kao dio svakidašnjice

AI (artificial intelligence) ili UI (umjetna inteligencija) je područje računalne znanosti koje se bavi razvojem inteligentnih alata (strojeva, aparata, aplikacija) koji reagiraju i uče kao ljudi. AI sustavi uključuju strojno učenje i IOT (internet stvari), a njihov dizajn uključuje analizu jezika, govora i slike.

Primjene AI-a u svakodnevnom životu su brojne, od otključavanja mobitela putem Face ID-a, personaliziranih feedova na društvenim mrežama i glasovnih asistenata, do inteligentnih navigacija za dobivanje prometnih informacija u stvarnom vremenu i aplikacija za fitness koje pokreće umjetna inteligencija. Pametni kućni uređaji poput virtualnih asistenata, robot usisavača i grijanja koja se pale po povratku kući također su primjeri AI primjene u svakodnevnom životu.

Povijesni razvoj AI-a počinje od Turingova testa 1950. do danas kada GPT-3 predstavlja najnapredniji model s 175 milijardi parametara. Tijekom posljednje dvije godine svijet su zaintrigirala dva programa – DALL-E i CHAT GPT.

DALL-E može stvoriti slike različitih formata i kvalitete, od crteža do fotorealističnih slika, koristeći kombinaciju umjetne inteligencije, strojnog učenja i generativnih modela. GPT-3 predstavlja značajan napredak u razvoju umjetne inteligencije i ima široku primjenu u različitim područjima, uključujući dizajn, umjetnost i e-trgovinu.

Mogućnosti uporabe u nastavi

Postoji niz aplikacija koje mogu biti korisne učiteljima prilikom pisanja priprema za nastavu.

CHAT GPT, aplikacija Lesson plan generator i Planifai su neke od tih aplikacija koje mogu pomoći u izradi nastavnog plana.

1. Cupirod

Za izradu nastavnog materijala, poput prezentacija, može biti korisna aplikacija Curipod. Curipod je web aplikacija koja olakšava izradu kvalitetnog nastavnog materijala. Ova aplikacija omogućava učiteljima da stvaraju prezentacije, vježbe, testove i druge oblike nastavnog materijala u vrlo kratkom vremenu.

Kada učitelj stvori novi projekt u Curipodu, može odabrati predložak koji najbolje odgovara njegovim potrebama. Nakon toga, aplikacija korisniku omogućuje da dodaje tekst, slike, videozapise, linkove i druge multimedijske elemente u njegov projekt.

Curipod također nudi mogućnosti za dodavanje interaktivnih elemenata u nastavni materijal, kao što su kvizovi, vježbe za rješavanje problema i druge aktivnosti. Nakon što učitelj završi uređivanje, može spremiti svoj projekt u obliku PDF-a ili prezentacije za daljnju uporabu u učionici. Kako to izgleda možete pogledati ovdje.

Uz to, Curipod ima i alate za analizu učeničkih rezultata i praćenje napretka učenika kroz različite projekte. Aplikacija nudi i mogućnost integracije s drugim alatima za učenje na daljinu, kao što su Google Classroom i Schoology.

2. Colossyan

Aplikacija Colossyan koristi umjetnu inteligenciju za stvaranje prezentacija s računalnim avatarom. Ova tehnologija koristi duboko učenje, glasovne tehnologije i druge AI tehnike kako bi stvorila virtualni avatar koji može prezentirati sadržaj.

Ideja korištenja računalnog avatara u prezentacijama može biti korisna u raznim situacijama, kao što su prezentacije na daljinu, obrazovne svrhe, ili za stvaranje interaktivnih iskustava. Aplikacije poput Colossyana mogu pomoći u tome da prezentacije budu zanimljivije i dinamičnije, no još uvijek ima grešaka u prikazivanju s hrvatskim jezikom. Ovdje možete pogledati kako to izgleda.

3. Quillionz

Za provjeru razumijevanja pročitanog teksta, aplikacija Quillionz je vrlo korisna. Aplikacija Quillionz je softver za automatiziranu izradu pitanja i odgovora pomoću umjetne inteligencije. Koristi se za stvaranje pitanja za različite svrhe, kao što su edukacijske igre, testovi znanja, ankete i drugo.

Quillionz koristi algoritme dubokog učenja kako bi prepoznao ključne pojmove u tekstu i stvorio pitanja na temelju tih pojmova. Korisnici mogu unijeti bilo koji tekst, poput članaka, knjiga, članaka za blogove ili predavanja, a Quillionz će automatski generirati pitanja i odgovore na temelju sadržaja.

4. Copyleaks

Aplikacija Copyleaks koristi algoritme umjetne inteligencije kako bi provjerila originalnost teksta i otkrila eventualne plagijate ili kopirane dijelove teksta.

Kada korisnik unese tekst u aplikaciju, algoritmi uspoređuju taj tekst s drugim tekstovima koji su dostupni na internetu i u drugim izvorima. Ako se pronađe sličan ili identičan sadržaj, aplikacija će obavijestiti korisnika o tome gdje se sličan sadržaj pojavljuje i koliko je sličan. Tako korisnik može saznati je li tekst u potpunosti originalan ili su neki dijelovi kopirani iz drugih izvora. Aplikacija još uvijek ne prepoznaje hrvatski jezik pa se sadržaj treba prevesti na engleski jezik. Ovaj članak sam provjeravala preko Copyleaksa; na slici se može vidjeti koje rezultate je javio.

5. Gradescope

Aplikacija Gradescope je online aplikacija za ocjenjivanje koja olakšava proces pregledavanja, ocjenjivanja i povratnih informacija o učeničkim radovima. Ova aplikacija se može koristiti za pregledavanje papirnatih radova koje su učenici riješili rukom, kao i za pregledavanje digitalnih radova kao što su programski kodovi ili PDF datoteke.

Kada učitelj postavi zadatak u Gradescope, učenici mogu poslati svoje radove online, a učitelj ih može pregledati u aplikaciji. Sustav nudi mogućnost dodavanja različitih vrsta pitanja, od jednostavnih zadataka do programskih zadataka i matematičkih izračuna.

Nakon što učitelj pregleda radove, ocjenjuje ih i dodaje povratne informacije putem Gradescopea. Učitelj također može postaviti kriterije za ocjenjivanje i dodijeliti bodove za svaki kriterij. Ova aplikacija također nudi mogućnost da se bodovi automatski izračunaju na osnovu kriterija koje je učitelj postavio, što olakšava proces ocjenjivanja.

Učitelj može vidjeti i statistiku ocjena te izvještaje o performansama učenika. Također, učenici mogu vidjeti svoje ocjene i povratne informacije koje su dobili na radovima, a učitelj može postaviti vremenski okvir u kojem će učenici moći pregledati svoje ocjene. Gradescope još nije moguće koristi u Hrvatskoj jer aplikacija traži i naziv škole u kojoj radite, a sustav ne pronalazi nikoga izvan SAD-a.

Zaključna razmatranja

Zaključno, umjetna inteligencija može značajno olakšati život učiteljima i drugim profesionalcima u obrazovanju. Međutim, važno je provesti zakonske mjere kako bi se osigurala odgovorna i transparentna upotreba tehnologije.

Senatorica Maria Cantwell iz SAD-a 2022. predložila je zakon koji bi osigurao razvoj, implementaciju i upotrebu umjetne inteligencije na odgovoran i transparentan način.

Upravo sličan zakon trebalo bi donijeti u Hrvatsku i u EU te iz toga napraviti pravilnike koji će pridonijeti pravičnom odnosu AI tehnologije u našem društvu i u našim školama.