Minecraft je popularna igrica koju djeca već cijelo desetljeće obožavaju igrati. Većina djece su pravi stručnjaci u ovoj igri pa je ovaj način nastave idealan da pokažu svoje znanje u gradnji, ali i da nauče nešto novo.


Kroz ovu igricu djeca mogu naučiti programirati, eksperimentirati, korisna je u gotovo svim predmetima. Samu aplikaciju možete preuzeti s ove poveznice. Za preuzimanje aplikacije potrebno se prijaviti sa svojim AAI@EduHr računom. Igricu možete instalirati ako imate Windows 10, MacOS ili iPad uređaj.

Lekcija u Minecraftu: Kreta (materija: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Kreta (materijal: Sanela Toša Ljubičić)

Kako napraviti nastavnu jedinicu u Minecraftu?

Učitelj treba stvoriti svijet u Minecraftu ili preuzeti neki od bezbroj svijetova u Library Minecrafta. Svijet podijele sa svojim učenicima pomoću koda. Možete spojiti do 30 učenika istovremeno. Učenike možete podijelite u grupe ili klanove. Aktivnost svojih učenika možete pratiti pomoću karte svijeta, teleportiranja, chat prozora.

Učenik možete slikati svoj izvršeni zadatak upotrebom kamere i portfolia. Kamera omogućuje fotografiranja svijeta i samih igrača unutar svijeta. Pomoću portfolija možete prikupljene slikovne datoteke izvesti iz Minecrfat svijeta na vaše računalo.

Lekcija u Minecraftu: Kreta (materija: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Kreta (materijal: Sanela Toša Ljubičić)

Uz kameru i portfolio još su tu knjiga i pero (Book & Quill) u kojima dodatno možete objasniti gradivo. Zadatke možete zadati i na pločama za natpise koje dolaze u obliku Slate, Poster i Bord.

Postoji još mogućnost izrade NPC (None-Player Character) likova koji mogu poslužiti za davanje uputa učenicima. Učitelji određuju ulogu koju će imati učenici (Operator, World Builder ili Normal). Svaka uloga učenicima omogućuje određene mogućnosti rada unutar Minecraft svijeta, a učitelju daje mogućnost kontroliranja i praćenja rada učenika.

Za rad u Minecraftu potrebno je odvojiti dva školska sata. Prvi sat učenik se upoznaje s nastavnom jedinicom u kojoj analizira slikovne i povijesne izvore te se upoznaje s temom. Drugi sat ulazi u Minecraft i započinje graditi.

Lekcija u Minecraftu: Kameno doba (materijal: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Kameno doba (materijal: Sanela Toša Ljubičić)

Primjer 1. Kameno doba

Učitelj stvara svijet Kameno doba. Učenik u ovom svijetu čita upute na Bordu u kojoj je navedeno da mora  napraviti špilju, pripitomiti vuka, zapaliti vatru, te napraviti kameno oružje. Sve što je napravio stavlja u svoj  portfolio i šalje nastavniku. Nastavnik ga na ovaj način može i ocijeniti.

Lekcija u Minecraftu: Egipat (materijal: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Egipat (materijal: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Egipat (materijal: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Egipat (materijal: Sanela Toša Ljubičić)

Primjer 2. Egipat

Učitelj stvara svijet Egipat. Učenici ulaze u svijet i dobivaju zadatak u kojoj moraju sagraditi piramidu koja ima zlatni vrh, tri komore, zračne otvore i jako puno zamki.

Ovdje je korisno napraviti NPC likove kojima možete dati imena najpoznatijih faraona koje učenik upoznaje tijekom izvršenja zadatka.

Lekcija u Minecraftu: Kreta (materija: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Kreta (materijal: Sanela Toša Ljubičić)

Primjer 3. Kreta

Učitelj stvara svijet Krete. Učenik ima zadatak napraviti labirint, uzgojiti čudovište, sagraditi što više brodova.

Lekcija u Minecraftu: Kreta (materija: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Kreta (materijal: Sanela Toša Ljubičić)

Primjer 4. Srednjovjekovno selo

Učitelj stvara Srednjovjekovno selo. Učenici građe kuće od drveta, blata i slame bez prozora s ognjištem, srednjovjekovnu crkvu i dvorac.

Lekcija u Minecraftu: Srednjovjekovno selo (materijal: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Srednjovjekovno selo (materijal: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Srednjovjekovno selo (materijal: Sanela Toša Ljubičić)
Lekcija u Minecraftu: Srednjovjekovno selo (materijal: Sanela Toša Ljubičić)

Korisnost Minecrafta

Za sat s Minecraftom nije potrebna nikakva dodatna motivacija jer će učenici prioniti poslu čim čuju da će graditi. Učenici nakon sata steknu veliko znanje, no najveća vrijednost Minecrafta je što učenici uče zajedno graditi i surađivati, a taj dio učenje sada im nije omogućen zbog epidemioloških uvjeta u školama.

Stoga je za svaku preporuku Minecraft u nastavi povijesti.