S današnjim danom započinje studeni, kojega bismo i službeno mogli nazvati mjesecom posvećenom smrti, budući da se upravo u tom mjesecu obilježavaju dva državna praznika koja evociraju tematiku prolaznosti. Riječ je o katoličkom blagdanu Svih svetih (1. 11.) te Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (18. 11.).

Smrt, te način doživljavanja smrti, je promatrano kroz prizmu povijesnih istraživanja svakako vrlo intrigantna i zanimljiva tema kroz koju se može jako puno doznati o povijesti mentaliteta. Svakako je riječ o temi zahvalnoj za historiografski pristup budući da je riječ o rijetkom fenomenu koji je gotovo u svim društvima bio bilježen, bilo u pisanim ili pak materijalnim izvorima. Po tome se ne izdvaja ni današnje društvo, kojeg smo suvremenici, o čemu vrlo indikativno govore i ranije spomenuti državni praznici.

Budući da je riječ o temi koja je i u školama neprestano prisutna, te se kroz obilježavanje spomenutih praznika samo kroz osnovno školovanje ponavlja minimalno osam puta (u svakom razredu), u današnjem članku vam predlažemo način na koji se te tema može obraditi koristeći ponešto inovativniji pristup.

Riječ je o projektu učenika sedmog razreda OŠ Klinča Sela putem kojeg su učenici proučavali život vukovarskih heroja Jeana Michela Nicoliera i Siniše Glavaševića koristeći različite vrste povijesnih izvora (u prilogu). Poučavanje je temeljeno na konceptu povijesne perspektive, koji je simpatizerima povijesti možda i najintrigantniji. Rezultat projekta je interaktivni video materijal putem kojega se obrađuju ključni termini vezani uz bitku za Vukovar i pad grada koristeći suvremenu tehnologiju i poučavajući učenike služenju ikt tehnologijom. Materijal je pogodan za nastavu u učionici, ali jednako tako i za online nastavu, famozni C model.

INTERAKTIVNI VIDEO MATERIJAL DOSTUPAN NA LINKU

Literatura korištena u projektu:

Nakić, Nevenka. “Jean ili miris smrti”, 2015.

Ištvančić, Branko. “Sve je bio dobar san”, dokumentarni film, 2016.