Za nastavu (na daljinu) prikladna je i izrada stripa kao što je “Postanak Osmanskog Carstva”, a učenicima se uz pitanja definiranih pomoću vlastitih ishoda, može zadati i zadatak da sami izrade strip o primjerice hrvatskim junacima kao što su Nikola Šubić Zrinski, Nikola Jurišić, Petar Kružić ili Tomo Erdoedy.

Strip se može izraditi pomoću Pixtona.

IMG_5785

 

IMG_5786

IMG_5787

IMG_5788

IMG_5789

IMG_5790

IMG_5791

IMG_5792

IMG_5793

IMG_5794

IMG_5795