“Nobody expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise… surprise and fear… fear and surprise. Our two weapons are fear and surprise… and ruthless efficiency… Our three weapons are fear and surprise and ruthless efficiency… and an almost fanatical devotion to the Pope…”

Bilo da su potaknute neizostavnim skečom Monty Pythona ili pak mnoštvom drugih filmova i knjiga – fikcijskih ili povjesničarskih, kao i povjesničarsko-fikcijskih – napisanih o tom temi, Španjolska inkvizicija i danas izaziva mnoštvo reakcija. Najveći njihov dio temelji se na predodžbi o groznim mučenjima, totalitarnom teroru nad društvom i, konačno, tisućama pogubljenih na lomačama. No, dok – unatoč nemogućnosti prosuđivanja postupaka iz prošlosti današnjim mjerilima i standardima ponašanja, kao i nužnosti zadržavanja povjesničarske distance – prema svakoj nevinoj žrtvi treba odati dužno poštovanje, novija istraživanja srećom pružaju poprilično drugačiju sliku te poznate institucije.

Budući da je, govoreći o pogrešnim percepcijama srednjeg (i ranoga novog) vijeka kao „mračnoga doba“ i aktivnostima Katoličke Crkve za njegova trajanja, sasvim nedavno u podcastu Bitno.neta govorio dr. sc. Trpimir Vedriš, na ovome mjestu nećemo ponavljati tamo već izrečene podatke, već ćemo umjesto toga na kraju teksta uputiti na nekoliko poznatijih primjera literature koja Španjolskoj inkviziciji pristupa temeljem obrade arhivskog gradiva. Prilikom toga vrijedi napomenuti kako su svi inkvizicijski spisi u vrijeme nastajanja bili strogo povjerljiv materijal te stoga nema razloga vjerovati da su krivotvoreni kako bi pružili uljepšanu sliku te institucije i njenog rada.

No, kako je onda nastao gore opisani narativ o Španjolskoj inkviziciji kao svojevrsnom „Gestapu ranonovovjekovne Španjolske“? Odgovor na to pruža kombinacija ratnog sukoba, vrsne uporabe tiska u propagandne svrhe i vjerskih razmirica onodobne Europe iz koje je proizašla tzv. Crna legenda o Španjolskoj i njenom društvu „opterećenom katoličkim mračnjaštvom“. Sažeto o tome govori BBC-ov dokumentarni film „The Myth of the Spanish Inquisition“ iz 1994. godine koji, iako danas već pomalo zastarjele forme, preporučujemo zainteresiranim čitateljima:

Preporuke za čitanje:

Kamen, Henry. The Spanish Inquisition. A Historical Revision. London: Weidenfeld & Nicholson, 1993.

Monter, William E. Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Peters, Edward. Inquisition. Oakland: University of California Press, 1989.

Stark, Rodney. Lažna svjedočanstva. Raskrinkavanje stoljeća protukatoličke povijesti. Split: Verbum, 2019.