Doseljavanje Slavena ili rana povijest naroda za kojeg ne znamo kako su sami sebe nazivali

Što se o Slavenima i njihovoj ranoj povijesti na današnjem prostoru zna, a što se pogrešno pretpostavlja?

Video materijal u kratkoj formi i dinamičnoj izvedbi moći će privući i zadržati pažnju osnovnoškolaca, te im pružiti osnovne informacije o doseljavanju, udomaćivanju i organiziranju Slavena u srednjem vijeku. Osim odgovora, kao svaki valjani edukativni materijal, video ostavlja prostor za postavljanje novih pitanja.