Početna Tagovi Google Earth

Tag: Google Earth

Google Earth u nastavi povijesti

Većina profesora povijesti ima problema kako učenicima što bolje vizualno prikazati neki prostor u kojem su se odvijali razni povijesni događaji. Povijesni atlasi nisu uvijek dostupni, a tehnički koncept vremena i prostora mnogima predstavlja velikih problem. Jedan od digitalnih alata koji učenicima olakšava snalaženje u prostoru je Google Earth. Ovaj alat nam omogućuje 3D prikaz povijesnih građevina, lokacija, reljefa....