Časopis studenata povijesti Pro tempore ove se godine odlučio za jedan inovativan i intrigantan temat. Naime, ostavljajući po stranu ‘klasične’ historiografske grane, u središtu broja našli su se “Tijelo i emocije” kao nova potencijalna područja istraživanja mladih historičara. U nastavku prenosimo tekst natječaja te vas pozivamo da i vi sudjelujete u nastanku ovoga broja!

NATJEČAJ ZA OBJAVU RADOVA 18. BROJA ČASOPISA „PRO TEMPORE“

Uredništvo časopisa studenata povijesti „Pro tempore“ raspisuje natječaj za objavu radova u 18. broju časopisa za akademsku godinu 2022/2023. Ove godine uredništvo je odlučilo da će tema broja biti Tijelo i emocije. Natječaj je otvoren za radove iz područja povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti.

Cilj časopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro tempore“, koji izlazi od 2004. godine, jest omogućiti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije časopisa i procesu odabira i kritičke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o određenim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i čitatelja s novim historiografskim trendovima.

Ovogodišnja tema otvorena je za istraživače koji se bave svim povijesnim razdobljima. U obzir ulaze radovi koji se bave tijelom i tjelesnošću, odnosno oni koji tematiziraju fenomene poput bolesti, pandemija, smrti, seksualnosti, roda, rase itd. S obzirom na to da se tijelo može tumačiti kao biološka konstanta, ali i fenomen koji je kulturno i historijski uvjetovan i varijabilan, otvara se prostor i za teorijske radove koji, s osloncem na koncept otjelovljenja, propituju način poimanja vlastitog tjelesnog iskustva te tjelesne funkcije, reprezentacije i prakse u različitim povijesnim kontekstima. Prihvaćaju se i radovi koji se bave emocijama – načinima njihove simboličke reprezentacije u različitim tipovima povijesnih izvora, načinima na koje emocije utječu na (samo)razumijevanje i djelovanje povijesnih aktera te na ideološke, političke, društvene i kulturne promjene u cjelini. Cilj uredništva i ove je godine potaknuti autore na interdisciplinaran pristup i dijalog sa srodnim disciplinama poput antropologije, filozofije, etnologije, komparativne književnosti, sociologije itd.

Uredništvo časopisa „Pro tempore“ zaprimat će sve vrste znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesničara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova uz uvjet da su oni u skladu s temom broja. Pristigli radovi bit će podvrgnuti procesu selekcije i kritičke obrade u uredništvu časopisa te potom proslijeđeni profesorima na recenziju, nakon čega će autori dobiti obavijest je li njihov rad prihvaćen.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvrđuju da se radi o njihovu vlastitom radu za koji prihvaćaju znanstvenu i etičku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 15. svibnja 2023. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veličine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveučilište koje pohađaju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Također, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 riječi) i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanističkog stila, numeričkim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veličine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, također prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o načinima citiranja možete pronaći na sljedećem linku ili na našoj stranici na Hrčku.

Radujemo se Vašoj suradnji!

Više o časopisu možete saznati na njihovoj web-stranici te društvenim mrežama!