Vježba s dešifriranjem koda uz pomoć Polibijevog kvadrata učenike upoznaje s pretečom telegrafije i steganografije iz grčkog i rimskog razdoblja.


Polibijeva ploča

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I/J K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

Polibije (oko 210.120. pr. Kr.), starogrčki i rimski povjesničar. Bezuspješno je pokušavao obnoviti Ahejski savez i simpatije prema Makedoncima pretvoriti u opipljiviju političku dobit. Zbog toga je bio poslan u Rim kao jedan od tisuću talaca koje su Grci morali dati u znak vjernosti i odanosti. U Rimu se Polibije vrlo brzo dokazao u kulturnim i književnim krugovima. Ratovao je sa Scipionom Mlađim protiv Kartage (146. pr. Kr.) i bio svjedok rušenja moći Korinta. Napisao je djelo “Povijest” u 40 knjiga, od kojih je sačuvano samo prvih pet. Ovo djelo nije samo povijest Rima već i svih zemalja Sredozemlja. Polibije je usavršio metodu svojih prethodnika kojom se mogu slati skrivene poruke. Njegova metoda zove se Polibijeva ploča ili Polibijev kvadrat. Polibijev kvadrat preteča je telegrafije i steganografije.

Pojmovi:

Telegrafija: tehnika prijenosa tekstualnih poruka pomoću signalnih kodova.

Steganografija: umijeće pisanja skrivenih poruka.

Odgonetni skriveni natpis:

IMG_6383

Skinite vježbu:

Metodička vježba_5.razred_Polibijev kod