Rudarstvo u srednjovjekovnoj Bosni

Premda je srednjovjekovna Bosna, njezina politička, društvena i kulturna povijest dugo privlačila i privlači interes hrvatske historiografije, koja je uglavnom inzistirala na bosanskoj samobitnosti i specifičnom razvoju te ju je rado okarakterizirala kao rubni...

Weber, država i srednji vijek: stari i novi trendovi

Max Weber zauzima iznimno važno mjesto među ključnim pojedincima u humanističkim i društvenim znanostima općenito, a njegov esej "Politika kao poziv" iz 1919. ubraja se među najvažnija djela političkih znanosti i sociologije. Njegov utjecaj...

Dvorac Trakošćan: Kratak pregled hrvatskog kulturnog bisera

Selo Trakošćan nalazi se u sastavu Općine Bednja u Varaždinskoj županiji. Tamo se nalazi istoimeni dvorac koji svoje podrijetlo vuče u srednji vijek, a kojeg okružuju šuma i umjetno jezero. Naselje je od grada...

CARMEN MISERABILE: Mongoli u srednjoj i srednjoistočnoj Europi

Provale Mongola, u latinskom svijetu poznatijih pod imenom Tatari, predstavljaju značajno poglavlje u povijesti srednje i srednjoistočne Europe. Mongoli su, provodeći svoju ekspanzionističku politiku kroz čitavo euroazijsko područje, stvorili rijetku i vrlo važnu predmodernu...

Gdje je tko u srednjovjekovnoj komuni: socijalna topografija Trogira

Socijalna topografija područje je urbane historije koje istražuje smještaj društvenih skupina kroz uzajamnu vezu društvenih i prostornih struktura nekoga grada. Case study Trogira posebno je zanimljiv jer je u 13. i 14. st. grad...

Renesansa ili renesanse? Promišljanje jednog pojma

Kada je Giorgio Vasari u svom djelu Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, ed architettori iz 1550. godine prvi puta upotrijebio riječ renesansa, postalo je jasno da se samo definira ono što je...

Trudnoća i porod u srednjem vijeku

„Nemojte jesti riblje glave, jer će se vaša beba roditi s malo šiljastijim i okrenutijim ustima.“ samo je jedan od savjeta koji se mogu pronaći u Les Evangiles des Quenouilles, zbirci popularnih vjerovanja o...