Godine 1523. Martin Luther je napisao kako bi volio da postoji više pjesama na narodnim jezicima koje bi se mogle pjevati tijekom mise. Pritom je pozvao njemačke pjesnike na stvaranje pjesama koje bi se mogle koristiti u te svrhe. Popularna glazba sa sakralnim tekstom na narodnom jeziku pomogla je u širenju Lutherovog nauka u sve pore društva.


U prva četiri desetljeća napisano je na stotine vjerskih pjesama ispjevanih u poznatim popularnim melodijama. Neke od njih govorile su o vjeri i idealima reformiranih kršćana, druge su sa srdžbom progovarale o zlodjelima pape i katoličkog klera. Glazba je jednako kao i propovijedi i drvorezi bila najzaslužnija za širenje reformacije među nepismenim pukom.

Nun_frewtgruber136.2
Erfurt Enchiridion, 1524

Godine 1523. pojavio se anonimni pamflet s izvrnutim tekstom na popularnu marijansku pučku pjesmu “Von erst so woll wir loben”. Međutim, umjesto slavljenja Djevice Marije, izvrnuta je verzija u 28 strofa slavila Martina Luthera kojeg je Bog poslao da spasi puk od Antikrista / pape. Unatoč pozamašnoj dužini teksta, popularna melodija već poznate pjesme uspjela je proširiti tekst i među nepismenim pukom. Većina pjesama imala je elemente repeticije stihova s ciljem lakšeg upamćivanja teksta.

Osim pjesama kao što su “Eine feste Burg ist unser Gott”, Aus tieffer Nott schrei ich zu dir”, Lutherove pjesme za djecu kao što je “Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steur’ des Papsts und Türken Mord” također su širile snažnu antikatoličku propagandu. Luther je objasnio kako se radi o pjesmici koja se pjeva protiv dva Kristova najveća dušmanina, pape i Turaka. Ubrzo je katolička strana odgovorila u sličnom tonu: “Erhalt uns, Herr, bei deiner Wurst, / Sechs Maß, die löschen einen den Durst.

Iako se u Lutherovim tekstovima za razliku od ostalih protestantskih pjesama rijetko javlja direktno vrijeđanje Crkve i pape, protivljenje Crkvi posve je jasno. U trećoj strofi “Nun freut euch, lieben Christen g’mein” Luther se jasno usprotivio katoličkoj teologiji:

Mein gute Werk, die golten nicht,
es war mit ihn’n verdorben,
der frei Will hasset Gotts Gericht,
er war zum Gut’n erstorben.
Die Angst mich zu verzweifeln trieb,
daß nichts denn Sterben bei mir blieb,
zur Höllen mußt ich sinken.

Moja djela nisu ništa vrijedila/ bila su pokvarena. / Moja slobodna volja mrzila je Božji sud, / bila je mrtva za dobrotu. / Tjeskoba me odvela u očaj, / ništa osim smrti nije stajalo uza me / te sam morao potonuti u pakao.

Erhalt_uns_Herr
Erhalt uns Herr bei deinem Wort, Martin Luther, Magdeburger Gesangbuch, 19. st.

Ubrzo se i među katoličanstvom proširila praksa korištenja popularnih napjeva za  izvođenje pobožnih tekstova pjesama na njemačkom jeziku. Propaganda usmjerena protiv reformacije bila je pomno osmišljena.

Naime, na protestante se referiralo koristeći parabole o razmetnom sinu, izgubljenoj ovci ili ih se poistovjećivalo s Marijom Magdalenom. Pritom se koristila repeticija, a tekstovi su se zasnivali i na katoličkom nauku o čistilištu, ispovijedi i Euharistiji. Osim toga, vrlo su česti bili primjeri egzemplarnih napjeva o životu svetaca, posebno namijenjeni djeci. Cilj takvih pjesama bila je, dakako, afirmacija katoličkog učenja o svecima kao o Božjim posrednicima.