Početna Tagovi Poklisari

Tag: poklisari

Struktura (hijerarhija) diplomacije Dubrovačke Republike u Osmanskom Carstvu u 16. stoljeću

O Dubrovačkoj su Republici napisani mnogi radovi, tako da možemo zaključiti da je historiografija vezana uz ovu temu bogata. No, nažalost ne postoji rad ili članak koji obuhvaća cjelokupan pregled kako je diplomacija izgledala od one najniže pa do najviše točke. Upravo je ta činjenica jedan od poticaja zašto je ovaj članak nastao. Za njegovo su pisanje korištena djela...