Početna Tagovi Interes učenika

Tag: interes učenika

“Kada ćemo učiti o Hitleru?”

Istraživački članak o interesu učenika za teme u nastavi povijesti Prema stručnoj literaturi (Trškan, 2006; Marinac, 2019; Hajdarović i ostali, 2021), učenik postiže najbolji uspjeh te u najvećoj mjeri savladava kompetencije koje ga pripremaju za život, kada je motiviran. Pritom je vrlo važno napomenuti da je od dviju vrsta motivacija, ekstrinzične i intrinzične, potonja daleko bolje pogonsko gorivo. Učenik kojeg...