Gdje je tko u srednjovjekovnoj komuni: socijalna topografija Trogira

Socijalna topografija područje je urbane historije koje istražuje smještaj društvenih skupina kroz uzajamnu vezu društvenih i prostornih struktura nekoga grada. Case study Trogira posebno je zanimljiv jer je u 13. i 14. st. grad...

U OČIMA DRUGOGA: pozitivne slike odnosa Židova i kršćana u srednjem vijeku

Pri spomenu židovskih zajednica u srednjovjekovnoj Europi prva pomisao kod čitatelja obično bivaju asocijacije na krvave pogrome i nametnutu izolaciju u skučenim gradskim getima. No, dok je takva sudbina – posebice nakon Prvoga križarskog...