Moderni antisemitizam koji je Židove povezivao s prijetnjama kao što su liberalizam, kapitalizam, kozmopolitizam, komunizam, marksizam i masonstvo javio se početkom 20. stoljeća. Posebno je bila naglašavana uloga Židova u boljševističkom pokretu (Trocki, Kamenjev, Zinovjev…) što je naposljetku i rezultiralo poistovjećivanjem Židova s komunistima i marksistima. S druge strane, početkom tridesetih godina te nakon Hitlerova dolaska na vlast u Njemačkoj, sve više dolazi i do jačanja rasnog antisemitizma.


IMG_2306_Facetune_21-12-2018-15-34-21
Mlada Hrvatska, 3.studeni, 1936., br.8

Antisemitska karikatura u Mladoj Hrvatskoj

Gabrijela Baričić i Tihana Kušter analizirale su odjeke antisemitske karikature i na prostoru Hrvatske. Tjedni list Mlada Hrvatska pojavio se prvi puta na tržištu 5. rujna 1936. godine te je nastavio izlaziti sve do 3. travnja 1938. godine. Karikature tjednika Mlada Hrvatska bile su usmjerene su na propagandu protiv židovske zajednice i Židova. Glavna karakteristika svih karikatura je jedinstven tipološki prikaz židovskog muškarca s odrednicama portretne karikature.

IMG_2310_Facetune_21-12-2018-15-35-29

Na svim karikaturama Židov je muškarac, krupnije mase i nižeg rasta, često velike i debele glave ili pak prikazan kao mršav i tjelesno izvijen. Facijalne karakteristike svakako su najizravnija stereotipna židovska odrednica. Glavna osobina je kukasti nos, velik i upečatljiv te velike uši, sitničave i sumnjičave oči, raščupana kosa ili ćelava izduljena glava. Portretne karakteristike Židova su groteskne i prikazuju elemente rasnog antisemitizma. Uz portretne osobine, bitan je i način odijevanja tipičnog Židova. On je obično odjeven „buržujski“, u odijelo ili frak, u košulju s kravatom (ili leptir mašnom). Ponekad mu na glavi kao tipičan znak građanskog društva stoji cilindar. Izražene karakteristike predstavljane su negativno, ismijavane su te upotrebljavane u političke i  propagandne svrhe s ciljem daljnjeg oblikovanja negativnih stereotipa na rasnoj osnovi.

IMG_2309_Facetune_21-12-2018-15-35-08
Mlada Hrvatska, 19. siječanj 1937., br.3, naslovna stranica

Židomarksizam

Pritom se Židove diskreditiralo u nekoliko kategorija. Židove se na ideološkoj osnovi poistovjećivalo s marksistima i komunistima (u primjerima se navodi kako se protiv Židova i komunista „bori moćna hrvatska desnica“). Židovi u karikaturama zagovaraju mir, a svojim djelima šire građanske ratove i bune, uništavaju gradove i sela, pljačkaju narodni novac,  izrabljuju ljude i šire propagandni tisak. Naglašeno je kako je „židomarksizam“ neprijatelj hrvatskog naroda, a za to su i ponuđeni razlozi: židomarksizam ubija svoje vlastite članove i potpisuje im smrtne kazne, sloboda koju predstavljaju židomarksisti i židodemokrati je izrabljivanje i tlačenje malih ljudi, Židovi komunisti drže kapital i vladaju svijetom, agitiraju za Pučku frontu i zapovijedaju personifikaciji Smrti. Poistovjećivanje židovstva s komunizmom proizlazilo je iz činjenice kako su neki od glavnih sudionika Oktobarske revolucije bili Židovi, poput Lava Trockog. Dapače, i on je bio prikazivan na karikaturi kao tipičan Židov koji huška radnike na boljševičku revoluciju i građanski rat.

IMG_2308_Facetune_21-12-2018-15-34-53
Mlada Hrvatska, 8. prosinac, 1936, br.13, naslovna stranica

Židovi masoni

Osim toga, Židove se poistovjećivalo i s nekoliko stigmatiziranih grupacija, masona (framazonerija) i komunista. Ova kategorija predstavlja raznoliki skup svega što ne odgovara tadašnjoj hrvatskoj desnici koju zagovara list Mlada Hrvatska, a to su prvenstveno masoni Židovi. Upravo zato što Židovi funkcioniraju kao zatvorena zajednica te što su izdvojeni iz društvenog života, izazivaju određenu tajnovitost i konspirativnost koja ih povezuje s masonstvom. Masonstvo je negativno označeno na nekoliko primjera. Masoni (slobodni zidari) i Židovi su gospodari hrvatskog naroda kojeg proždiru i uništavaju kulturni narod. Posebno je složena karikatura koja govori kako masoni i Židovi huškaju radnike da se bore za masonsku vlast i židovski džep.

IMG_2307_Facetune_21-12-2018-15-34-39
Mlada Hrvatska, 17. studeni, 1936., br.10, naslovna stranica

Karikaturisti lista Mlada Hrvatska primarno su koristili ideje iz njemačkih časopisa. Direktna veza bio je njemački, nacistički časopis Der Stürmer gdje se već od 1933. godine pozivalo na istrebljenje Židova. U tom vrlo ekstremnom časopisu, karikature je objavljivao izvjesni Phillipp Rupprecht, najpoznatiji karikaturist Trećeg Reicha, koji je pritom raspačavao sve poznate antisemitske mitove i stereotipe o Židovima. Karikatura „Fronta svjetskog satanizma“ iz studenog 1936. godine bila je prenesena direktno iz Der Stürmera, ali je pritom uklonjena Davidova zvijezda koja stoji na glavi figure na originalu karikature.

Preporuka za čitanje

Gabrijela Baričić, Tihana Kušter (2014), Antisemitska karikatura u tjednom listu “Mlada Hrvatska” (1936.-1938.), U: Kontrapost 10 

IMG_2311_Facetune_21-12-2018-15-35-42 (1)
Mlada Hrvatska, 21. veljače, 1937., br.7, naslovna stranica
IMG_2312_Facetune_21-12-2018-15-36-00
Mlada Hrvatska, 4. travanj, 1938., protukomunistički broj 13/14